Nanny Deluxe
Een Nanny aan huis vanaf 10 uur per week

De juiste Nanny voor jullie gezin

Wij verzorgen het gehele traject voor het vinden van de juiste Nanny voor jullie gezin. Wij brengen jullie wensen en behoeften in kaart en verzorgen de werving en selectie van een geschikte Nanny.

Is er een match? Dan schrijven wij jullie Nanny in bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, doen we de Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid en zorgen wij ervoor dat de Nanny in het bezit raakt van een VOG en EHBO-certificaat.

Bij Nanny Deluxe heb je een Nanny aan huis vanaf 10 uur per week. Deze Nanny heeft minstens MBO 2 afgerond en vaak een MBO 3 opleiding. Zij zal zorgdragen voor de kinderen, ze brengen naar en ophalen van school, zorgen voor een goed ritme en leuke activiteiten met ze doen. Bovendien kun je afspreken dat de Nanny ook licht huishoudelijke taken uit handen neemt.

Kosten

All-in tarief: tussen €20,50 – €27,50 per uur, afhankelijk van of het gaat om dagopvang of BSO-opvang.

Wij vragen eenmalig een bemiddeling fee. Stappen jullie met de huidige Nanny over naar ons bureau? Dan betalen jullie deze kosten niet.

Kinderopvangtoeslag

De Nanny Deluxe service geeft jullie recht op kinderopvangtoeslag, waardoor het een stuk betaalbaarder is. Wij ondersteunen graag in de aanvraag hiervan.

De samenwerking

Tijdens de samenwerking evalueren wij zowel met de Nanny als met jullie. De nanny krijgt ondersteuning a.d.h.v. trainingen en wij komen jaarlijks 2 keer langs om de Risico Inventarisatie opnieuw uit te voeren.

De Nanny vormt een team met onze andere Nanny’s, zodat zij elkaar altijd kunnen vervangen in geval van ziekte en vakantie. Hierin ondersteunen wij kosteloos.

Regeling dienstverlening aan huis

Hebben jullie een Nanny voor minder dan 4 dagen? Dan kunnen jullie gebruikmaken van de Regeling Dienstverlening aan Huis. Jullie betalen dan geen sociale lasten en premies voor de Nanny.

Willen jullie een Nanny voor meer dan 4 dagen? Dan kunnen wij zorgen voor een tweede Nanny. Op die manier kun je alsnog gebruikmaken van de regeling.

Voor meer informatie over deze regeling verwijzen we je graag naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De werkdag van een Nanny:

Video afspelen