Pedagogisch beleid
Een Nanny is huis is gekwalificeerd om ondersteuning te bieden bij de opvoeding.

Spelenderwijs werken aan de brede ontwikkeling van kinderen.

Het pedagogisch beleid van Nanny Service Nederland is constant in beweging. Uitgangspunt van de pedagogische visie is het spelenderwijs werken aan de brede ontwikkeling van kinderen. Wij sluiten aan bij de behoeften van kinderen en hun ouders en leveren daarmee een bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling. Structuur en werken volgens een dagindeling is daarbij belangrijk. Al onze Nanny’s zijn gekwalificeerd om je te ondersteunen tijdens de opvoeding en ontwikkelen zich voortdurend op pedagogisch gebied.

Nanny Service Nederland biedt kwalitatieve opvang aan huis. Kwalitatieve opvang houdt onder andere in dat we de werkwijze en routines vanuit de kinderopvang hanteren. Dit biedt structuur en veiligheid. Vanuit die veilige wetenschap zullen kinderen zich prettig voelen en zich daardoor beter ontwikkelen.

1
Nanny's
1
Jaren ervaring
1
Vestigingen
1
Kinderen

Een Nanny aan huis werkt vanuit de volgende uitgangspunten:

• kinderen leren respect hebben voor elkaar;
• kinderen over teleurstellingen heen helpen;
• emoties bespreekbaar maken en laten merken dat het normaal is om je emoties te tonen;
• kinderen de ruimte geven om zichzelf te ontplooien; soms is het goed om wat afstand te nemen van de kinderen;
• kinderen het gevoel geven van vertrouwen, veiligheid en geborgenheid
• structuur bieden aan kinderen door een dagindeling en het stellen van regels en grenzen;

Wij zien opvang als een samenwerking tussen ouders en Nanny’s om kinderen een liefdevolle en stimulerende omgeving te bieden, waarin ze uitgedaagd worden om zich optimaal te ontwikkelen.

Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun dierbaarste bezit toe aan een Nanny. Ouders moeten de zekerheid hebben dat ook in hun afwezigheid een veilige opvang en verantwoorde opvoeding wordt geboden. Daar zorgen wij voor.

Meer lezen over onze visie en ons pedagogisch beleid? Vraag ons pedagogisch beleidsplan op.