Pedagogisch beleid

Structuur en veiligheid voor een optimale ontwikkeling

Spelenderwijs werken aan de ontwikkeling

Het uitgangspunt van onze pedagogische visie is het spelenderwijs werken aan de ontwikkeling van kinderen en bijdragen aan de opvoeding. Onze Nanny’s ontwikkelen zich continu op pedagogisch gebied en zijn gekwalificeerd om te ondersteunen in de opvoeding.

Vooraan staat altijd dat we de werkwijze en routines vanuit de kinderopvang hanteren, wat zorgt voor structuur en veiligheid voor kinderen en dat leidt tot een optimale ontwikkeling.

De ontwikkeling van kinderen met een Nanny aan huis:

  • Leren respect hebben voor elkaar;
  • Leren omgaan met teleurstellingen;
  • Het hebben van emoties wordt bespreekbaar gemaakt;
  • Alle ruimte om zichzelf te ontplooien;
  • Het gevoel van vertrouwen, veiligheid en geborgenheid;
  • Structuur met behulp van een dagindeling, regels en grenzen.

Kinderopvang is een samenwerking tussen ouders en Nanny's

De samenwerking tussen ouders en Nanny’s moet zorgen voor een liefdevolle en stimulerende omgeving, waarin kinderen worden uitgedaagd zich optimaal te ontwikkelen.

Bovendien is kinderopvang gebaseerd op vertrouwen. Vanuit ouders richting de Nanny. Daarom verzekeren wij altijd van een veilige en verantwoorde opvoeding door onze Nanny’s.